A hulladékgazdálkodási tevékenység részletesen és pontosan dokumentált

Cégünk telephelyére beérkező hulladékok dokumentációjának szigorú, törvényi követelményei vannak, amelyek révén minden a hulladék kilogrammja lekövethető annak termelőjétől kezdve, a szállításon és a kezelésen át a kezelőnél megtörtént kezelési eredményig.

Ebből következően négyzetméterre pontosan meg tudjuk határozni, hogy a tározók felszínére kihelyezett fedőanyag alapanyaga kitől és mikor érkezett, valamint milyen összetételű volt a hulladék, illetve a technológiában nem használt egységeit mely feljogosított hulladékkezelőnek adtuk át.

A beszállított hulladékot kollegáink megfelelő szállítási dokumentumok (Sz-jegy) alapján veszik át. A hulladékot ellenőrzik és mérlegelik, majd ez alapján dokumentálják elektronikus hulladékregisztrációs rendszerünkbe. A beszállított anyagok ellenőrzésére saját, és szükség esetén akkreditált laboratórium szolgáltatását is igénybe vesszük. A hulladékok telephelyi mozgatását, a végzett technológiai műveletek szintén naplózzuk a kihelyezéséig vagy az elszállításig.

Az engedélyben foglalt hulladékokat a meghatározott mennyiségben fogadhatjuk be. Egységes környezethasználati engedélyünkben pontosan meghatározott a hulladékok veszélyes anyag tartalma, hogy a rekultivációs fedőanyag előállításának technológiája valóban képes legyen kezelni azt.

A fedőanyag előírt határértéknek való megfelelőségét a kihelyezés előtt is vizsgálni kell, és az csak a környezetvédelmi hatóság engedélye alapján helyezhető ki a tározó felületére.

A veszélyeshulladék-kezelés törvényi feltételei az 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, (a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről) szerint:

„Kezelő

5.1. Veszélyes hulladékot a kezelő csak abban az esetben vehet át, ha a veszélyes hulladék kezelésére a felügyelőségtől engedéllyel rendelkezik, és ha a hulladékot azonosította a kísérőjegyen feltüntetettel.

5.2. A kezelőnek telephelye beléptető pontján a veszélyeshulladék-szállítmány okmányain szereplő adatokat egyeztetnie kell az engedélyében lévő felhatalmazással és a birtokossal, illetve a begyűjtővel kötött szerződés esetén a szerződésében rögzített adatokkal. A kezelőnek meg kell győződnie arról is, hogy a szállított veszélyes hulladék mennyisége és összetétele megegyezik a szerződésben rögzített adatokkal.

5.3. A kezelőnek az átvételt, a kísérőjegy valamennyi példányán, cégszerű aláírásával igazolnia kell. A kísérőjegy 1. példányát bizonylatként meg kell őrizni. A 2. példányt a szállítónak, illetve a begyűjtőnek kell átadni. A kísérőjegy 3. példányát a termelőnek kell megküldeni.

5.4. A kezelő megtagadhatja a veszélyes hulladék átvételét akkor, ha az nem felel meg a szerződésben, illetve a kísérő dokumentumokban foglaltaknak.”

Változtassunk életünk minőségén!

Tatai Környezetvédelmi Zrt.Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu