A hulladékhasznosítási tevékenység folyamatosan és szigorúan ellenőrzött

A Tatai Környezetvédelmi Zrt. a környezetvédelmi hatóság folyamatos ellenőrzésével a területen komplex monitoring-rendszert üzemeltet az általa kezelt tározók területén és környezetében.

A talajvízfigyelő kutak 1987-ben, illetve a VII. tározó körül 1995-ben létesültek, amelyek az óta szolgálnak a tározók körzetében lévő talajvíz minőségének, szennyezettségének megfigyelésére. A monitoring kutak beüzemelésük óta biztosítják a historikus vizsgálati adatok a az illetékes környezetvédelmi hatóság számára. A vízszint- és vízkémiai vizsgálatok alapján, a rekultivációs munkálatoknak nem mutatható ki negatív hatása a felszín alatti vízkészletekben.

 

„A Duna esetében mind a mért kémiai eredmények, mind a lefolytatott modellvizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a tározók okozta szennyező hatás a folyam vízminőségére gyakorlatilag elhanyagolható mértékű. (…)A tározóktól délre található Fényes-patak és Szőny-Fűzfői csatorna esetében is történtek vizsgálatok, melyek arra az eredményre vezettek, hogy a tározók miatti többletterhelés elhanyagolhatóan kis mértékű.” (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 90-18/2015 határozata, 16. oldal)

A levegőtisztasági mérések tíz éve egészségügyi határérték alatti mértéket mutatnak.

A fedőrétegben, annak ellenőrzése alapján, fokozatosan szaporodnak fel a humusz és a humuszjellegű anyagok.

A növények beltartalmi értékeinek folyamatos vizsgálata nem mutat ki nehézfém-felhalmozódást. A területen élő állatok, rágcsálók, madarak vizsgálata alapján az elhullás oka természetes, belső szerveikben káros felhalmozódást nem tapasztaltak.

„A rekultivációs tevékenység (lefedés, növénytelepítés) 20 évvel ezelőtti megkezdése óta a kiporzás mértéke- és területe egyre csökkent, ez az élővilág szempontjából is egyre pozitívabb hatást jelent. A rekultivációval a kiporzás csökken, új élőhelyek jönnek létre a növénytelepítés után, valamint a spontán szukcesszió is beindul. (…) A tározókkal szomszédos Natura 2000 terület jelölő fajaira, élőhelyeire nem várható kedvezőtlen hatás a hulladékkezelési tevékenység miatt.” (Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 90-18/2015. számú határozata, 16. oldal)

A TKV Zrt. 2014-ben átfogó tényfeltárást végeztetett az almásfüzitői tározókra és környezetére vonatkozóan, amely vizsgálta a terület történelmét a szennyezés okainak és idejének pontos megismerésére, a területen található szennyezés jellegét, jelenlegi és jövőbeni hatásait a környezetre, az itt élő lakosságra és ez élővilágra egyaránt. A tényfeltárás vizsgálatait nemzetközileg is elismert magyarországi szakértőcsoportok (cégek, egyetemek, tudományos intézetek, független szakértők) végezték el.

Általánosan megállapítható, hogy a múltban történt timföldgyártásnak és a vörösiszap-elhelyezésnek volt a területre a leginkább kedvezőtlen hatása a területfoglalás, élőhely-átalakítás, zaj- és porszennyezés és zavarás által. A terület eredeti élőhelyei ez által teljesen megsemmisültek, az eredeti növényzet a Duna közvetlen sávjába szorultak vissza, ahol maradványaik mai napig megtalálhatóak: „A fentebb ismertetett vizsgálatok egyértelműen jelzik, hogy a tározók környezetében észlelhető szennyeződések részben a Timföldgyár területén üzemeltetett technológiákból, részben a kazettákba betöltött vörösiszapból származnak. … a bemutatott talajvíz szennyeződési koncentrációk trendjei alapján (D) kármentesítési célállapot határérték meghaladás az elkövetkező 5 évben nem várható. ” (Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 90-18/2015. számú határozata, 14. oldal)

A timföldgyár és a tározók létesítésékor okozott szennyezés mai állapotáról, terjedéséről dr. Kovács Balázs a Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet intézetigazgató beszél, valamint a szennyezés Dunára vonatkozó határiról dr. Andó József a földtudományok kandidátusa beszél.

Szakhatósági ellenőrzések, vizsgálatok

A folyamatos hatósági ellenőrzések mellett, 2010 óta eltelt 5 év 14 hatóság alatt közel 90 alkalommal végzett ellenőrzést, továbbá más szervezetek is számos vizsgálatot folytattak:

Hatóságok: környezetvédelmi felügyelőségek, Bányakapitányság, Vízügyi Igazgatóság, Katasztrófavédelem, népegészségügyi szolgálat, miniszteri vizsgálatok;

Tudományos szervezetek: Magyar Állami Földtani Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Talajtani Kutatóintézet, Eötvös Loránd Geofizikai Intézet.

Időpontja

Szerv neve

Kifogást emelt

2015. december 15.

Bányahatóság

NEM

2015. november 24.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

NEM

2015. október 16.

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2015. szeptember 29.

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2015. augusztus 26.

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2015. július 15.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2015. június 24.

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2015. június 24.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

NEM

2015. június 4.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság

NEM

2015. április 8.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2015. március 24.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

NEM

2015. február 3.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2014. november 25.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

NEM

2014. november 25.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2014. október 1.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2014. augusztus 28.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2014. május 19.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság

NEM

2014. április 28.

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2014. április 25.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság

NEM

2014. február 20.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság

NEM

2013. december 10.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság

NEM

2013. november 6.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság

NEM

2013. október 17-18

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. szeptember 11.

EMT Zrt.

NEM

2013. augusztus 1.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2013. június 12.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 12.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 12.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 12.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

 

Időpontja

Szerv neve

Kifogást emelt

2013. június 11.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 11.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 11.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 10.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 10.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 10.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 9.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 8.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 8.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 8.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 8.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 6.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 6.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 6.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 6.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 5.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2013. június 5.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság

NEM

2013. június 5.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 5.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. június 4.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. május 22.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2013. március 5.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2013. február 28.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság

NEM

2013. február 25.

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2013. január 17.

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2013. január 11.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság

NEM

2012. december 12.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2012. október 15-16.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2012. július 19.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2012. július 19.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság

NEM

2012. június 13.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2012. június 5.

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2012. május 15.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság

NEM

2012. április 11.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2012. február 9.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2011. december 22.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság

NEM

2011. december 22.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2011. december 12.

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Komárom Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség

NEM

2011. november 3.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság

NEM

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Tatai Szakaszmérnökség

2011. október 26-27.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2011. október 10.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

NEM

2011. szeptember 27.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság

NEM

2011. szeptember 27.

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

NEM

2011. április 21.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság

NEM

2011. március 2.

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Komáromi Kirendeltsége

NEM

2011. február 10.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság

NEM

2011. február 9.

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Komáromi Kirendeltsége

NEM

2011. január 30.

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Komáromi Kirendeltsége

NEM

2011. január 29.

Komárom- Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2011. január 29.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság

NEM

2010. november 2.

ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete

NEM

2010. november 2.

Komárom Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség

NEM

2010. november 2.

Komárom- Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NEM

2010. november 2.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Tatai Szakaszmérnökség

NEM

2010. november 2.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság

NEM

2010. november 2.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2010. október 13.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és a Mérőállomása

NEM

2010. október 8.

BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei szervezete

NEM

2010. október 8.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

NEM

2010. október 8.

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Tatai Szakaszmérnökség

NEM

2010. október 5.

BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei szervezete

NEM

2010. október 5.

BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei szervezete, a Polgári Védelem megyei vezetője

NEM

 

Változtassunk életünk minőségén!

Tatai Környezetvédelmi Zrt.Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu