A hulladékhasznosítással előállított fedőanyag sikeres

Almásfüzitőn arra vállalkoztunk, hogy az egykori Almásfüzitői Timföldgyár hét zagykazettáját porzás-mentesítsük. A helyiek életét sok-sok éven át megkeserítette a mindent belepő, szálló vörös por. Vörösek voltak a házfalak, az út, a száradni kiteregetett ruha. Ennek mára már csak az emléke maradt.

A nyolcvanas évekig a Timföldgyár több sikertelen kísérletet tett a környezeti károk megszüntetésére, egyes tározók lefedésére, tájba illesztésére. A rekultivációra használt termőtalajok néhány év alatt elszikesedtek. A bontási hulladékokkal és ipari melléktermékekkel végzett kísérletek sem jártak kielégítő környezetvédelmi eredménnyel.

vörösiszap lefedésére a legalkalmasabb anyagnak a cégünk által kifejlesztett biodegradációs eljárást alkalmazó hulladékhasznosítási technológiával elő állított fedőanyag bizonyult. 1986 óta hat tározót teljesen, a még lefedés alatt lévő hetediknek a 80%-át rekultiváltunk. A teljes terület kiporzása az 1990-es évek vége óta minimális, a természetes értékek között mozog.

A talaj és a talajvíz állapota a terület rendezésének, a tározók lefedésének kedvező hatásai eredményképpen folyamatosan javul. Egyes szennyező komponensek teljesen megszűntek, több komponens tekintetében trendszerű csökkenés tapasztalható.

A tározók területén és környezetében pionír fajok élnek, amelyek jól mutatják, hogy az élővilág kezdi visszafoglalni a területet.

A terület átfogó tényfeltárási vizsgálata kimutatta, hogy a hulladékhasznosítási tevékenység nem veszélyezteti az élőhelyet. A Duna-part élőhelyeire nézve a rekultiváció szintén pozitív hatású. A tapasztalatok szerint a régebb óta nem bolygatott területekre a madárvilág lassan visszatelepül, a fajszám folyamatosan növekszik, a terület természetessége emelkedő tendenciát mutat. A tározók közelében lévő Natura 2000 terület jelölő fajaira, élőhelyeire nem mutatható ki kedvezőtlen hatás a hulladékkezelési tevékenység miatt. A rekultiváció során végzett növénytelepítés szintén kedvező hatású. A rekultivált területek vadállományának vizsgálata nem mutatott ki negatív hatásokat.

 • Környezetvédelmi sikerek

  A tájbeillesztés kedvező hatásai

  A TKV Zrt. által elért környezetvédelmi sikerekről az illetékes hatóság határozatai tanúskodnak:

  „A rekultivációs tevékenység (lefedés, növénytelepítés) 20 évvel ezelőtti megkezdése óta a kiporzás mértéke- és területe egyre csökkent, ez az élővilág szempontjából is egyre pozitívabb hatást jelent. A rekultivációval a kiporzás csökken, új élőhelyek jönnek létre a növénytelepítés után, valamint a spontán szukcesszió is beindul.

  A Duna-part élőhelyeire nézve a rekultiváció szintén pozitív hatású. A 2014-es helyszíni bejárás során a parti növényzetben káros hatás, elváltozás nem volt megfigyelhető.

  A tapasztalatok szerint a régebb óta nem bolygatott területekre a madárvilág lassan visszatelepül, a fajszám folyamatosan növekszik, a terület természetessége emelkedő tendenciát mutat.

  A vörösiszap-tározók területén nem került elő Natura 2000 jelölő faj- vagy társulás. A tározókkal szomszédos Natura 2000 terület jelölő fajaira, élőhelyeire nem várható kedvezőtlen hatás a hulladékkezelési tevékenység miatt. Ennek a tevékenységnek a végeztével, pedig, a rekultiváció során lefedés és növénytelepítés történik, ami szintén rendkívül kedvező.” (Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 90-18/2015. számú határozata, 16. oldal)

   

  Bővebben

 • Élő világ

  Újjáéledt a természet a tározókon és környezetében

  A TKV által lefedett vörösiszap-kazetták felszínén az elmúlt évtizedekben újraéledt a növényzet, az állatok is visszaköltöznek, és ez a folyamat a mai napig tart. A környező területeken sok nyúl, vaddisznó, róka, őz, a környékbéli patakokban ismét megtelepedett a közismerten érzékeny hód. Ritka és költöző madarak egész sora rak itt fészket (partifecske, kócsag, darvak, gólya) a gazdag mezei rágcsáló- és rovarvilág miatt.

  A tározó közvetlenül nem szomszédos a Duna és ártere Natura 2000-es területtel. Ezen a területen helyezkednek el a környék legfontosabb vadváltói, azaz a terület vadjai ide járnak inni, táplálkozni. A 2014-ben végzett felülvizsgálat biológiai határbecslési dokumentációja szerint a hulladékhasznosítás közvetett, pozitív hatással van erre a területre.

  A tározók területén lokális értékeket képviselő szikesedő és homoki gyepfoltok találhatóak. A zagykazetták már lefedett, rekultivált, bolygatatlan részein előkerült természetvédelmi oltalom alatt álló növényfajok: csajkavirág, réti iszalag, pusztai árvalányhaj. A jelenlegi hulladékkezelés területe természetvédelmi szempontból értékes élőhelyeket nem érint.

  Bővebben

 • Társadalmi támogatottság

  Széleskörűen elismert a TKV tevékenysége

  A Tatai Környezetvédelmi Zrt. az elmúlt évtizedekben folyamatosan széles körű társadalmi tájékoztatás útján mutatta be tevékenységét és annak környezeti hatásait az érintett lakosságnak és az érdeklődő közvéleménynek. Munkánknak köszönhetően az almásfüzitői tározókon végzett tevékenységét széles társadalmi elfogadottság övezi:

  Több parlamenti szakbizottság (Fenntartható Fejlődés Bizottsága, a kolontári katasztrófát vizsgálóbizottság) is meglátogatta vagy vizsgálta telephelyünket, működésünket. Jelentéseik szerint mindent rendben találtak a tározókkal és kezelésükkel kapcsolatban és támogatták a tározók szakszerű lefedésének folytatását.

  A környező települések (Almásfüzitő és Dunaalmás) képviselő testületei folyamatosan ellenőrzik a rekultivációt, továbbá határozatban támogatják a tározó tájbaillesztését, mivel az nagymértékben javított a lakosság életminőségén.

  Bővebben

Változtassunk életünk minőségén!

Tatai Környezetvédelmi Zrt.Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu