Újjáéledt a természet a tározókon és környezetében

A TKV által lefedett vörösiszap-kazetták felszínén az elmúlt évtizedekben újraéledt a növényzet, az állatok is visszaköltöznek, és ez a folyamat a mai napig tart. A környező területeken sok nyúl, vaddisznó, róka, őz, a környékbéli patakokban ismét megtelepedett a közismerten érzékeny hód. Ritka és költöző madarak egész sora rak itt fészket (partifecske, kócsag, darvak, gólya) a gazdag mezei rágcsáló- és rovarvilág miatt.

A tározó közvetlenül nem szomszédos a Duna és ártere Natura 2000-es területtel. Ezen a területen helyezkednek el a környék legfontosabb vadváltói, azaz a terület vadjai ide járnak inni, táplálkozni. A 2014-ben végzett felülvizsgálat biológiai határbecslési dokumentációja szerint a hulladékhasznosítás közvetett, pozitív hatással van erre a területre.

A tározók területén lokális értékeket képviselő szikesedő és homoki gyepfoltok találhatóak. A zagykazetták már lefedett, rekultivált, bolygatatlan részein előkerült természetvédelmi oltalom alatt álló növényfajok: csajkavirág, réti iszalag, pusztai árvalányhaj. A jelenlegi hulladékkezelés területe természetvédelmi szempontból értékes élőhelyeket nem érint.

 

A térség madártani specialitása a Duna téli vízimadár-vonulásban betöltött jelentős szerepe. Az itt előforduló madárfajok száma eléri a 300-at, ami országosan is kimagasló. 2009-ben a vörösiszap tározóktól alig 1 km-re került elő költőfajként a fokozottan védett hamvas rétihéja (Circus pygargus). A közvetett hatásterületen, a Szőny-Füzitői-csatornában él európai hód (Castor fiber).

Költő fajai főleg énekesmadarak: cinegék (Paridae) és rigófélék (Turdidae), valamint varjúfélék (Corvidae). Az övcsatornák környékének magaskórós növényzete számos nádiposzátának és poszátának (Sylvidae) az élőhelye. A Dunának ez a szakasza fontos helyet tölt be a búvárok (Gaviidae), a vöcskök (Podicepidae), a lilealkatúak (Charadriiformes) és a lúdalkatúak (Anseriformes) vándorlásában.

A Duna ezen részén jelen vannak védett, fokozottan védett vagy Natura 2000 jelölő halfajok is, a halállomány gazdag.

Az almásfüzitői tározók és környezetének élővilágát Musicz László okleveles építőmérnök, humánökológus, környezetvédelmi szakértő és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom Megyei Helyi Csoportjának elnöke mutatja be.

Változtassunk életünk minőségén!

Tatai Környezetvédelmi Zrt.Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu