A tájbeillesztés kedvező hatásai

A TKV Zrt. által elért környezetvédelmi sikerekről az illetékes hatóság határozatai tanúskodnak:

„A rekultivációs tevékenység (lefedés, növénytelepítés) 20 évvel ezelőtti megkezdése óta a kiporzás mértéke- és területe egyre csökkent, ez az élővilág szempontjából is egyre pozitívabb hatást jelent. A rekultivációval a kiporzás csökken, új élőhelyek jönnek létre a növénytelepítés után, valamint a spontán szukcesszió is beindul.

A Duna-part élőhelyeire nézve a rekultiváció szintén pozitív hatású. A 2014-es helyszíni bejárás során a parti növényzetben káros hatás, elváltozás nem volt megfigyelhető.

A tapasztalatok szerint a régebb óta nem bolygatott területekre a madárvilág lassan visszatelepül, a fajszám folyamatosan növekszik, a terület természetessége emelkedő tendenciát mutat.

A vörösiszap-tározók területén nem került elő Natura 2000 jelölő faj- vagy társulás. A tározókkal szomszédos Natura 2000 terület jelölő fajaira, élőhelyeire nem várható kedvezőtlen hatás a hulladékkezelési tevékenység miatt. Ennek a tevékenységnek a végeztével, pedig, a rekultiváció során lefedés és növénytelepítés történik, ami szintén rendkívül kedvező.” (Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 90-18/2015. számú határozata, 16. oldal)

 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 2015. július 30-i határozatában rögzíti, hogy

  • a tevékenység „önmagában nem jelent kockázatot az emberi egészségre, élő szervezetre, a vízre, levegőre, talajra, az élővilágra” – 13. oldal 
  • „Az itt folyó hulladékhasznosítási tevékenység segíti a tározók rekultivációját, mivel az előállított fedőanyagot helyben hasznosítják a vörösiszap tározók felszínének fedésére, megakadályozva ezzel a kiporzást.” – 14. oldal 
  • „A Duna-part élőhelyeire nézve a rekultiváció szintén pozitív hatású. A 2014-es helyszíni bejárás során a parti növényzetben káros hatás, elváltozás nem volt megfigyelhető.” – 14. oldal 
  • „A tevékenységnek a végeztével pedig, a rekultiváció során lefedés és növénytelepítés történik, amely szintén kedvező.” – 14. oldal 
  • „A hasznosítási tevékenység fentiek figyelembe vételével védett természeti értéket nem veszélyeztet … a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.” – 15. oldal

 

 

Változtassunk életünk minőségén!

Tatai Környezetvédelmi Zrt.Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu