Hulladékhasznosítás tájsebek lefedéséhez

A rekultiváció az a folyamat, amikor egy roncsolt területen – a helyreállítás után – tájba illesztéssel érjük el az eredetihez megközelítő viszonyokat. A rekultivációt jellemzően kármentesítés után vagy hulladéktározó létesítmény bezáráshoz alkalmazzák. Célja, hogy ipari tevékenység által roncsolt területen az eredeti természeteshez megközelítő állapotot érjünk el.

Cégünk a hulladékhasznosítás eredményeként rekultivációs fedőanyagot hoz létre. Ez az anyag a természetes talajhoz hasonló jellemzőkkel, összetevőkkel rendelkezik, amely alkalmas tájsebek rekultivációjához. A fedőanyag talaj-helyettesítő kihelyezését követően növényesítünk. A rekultiváció során a helyi természeti viszonyok figyelembevételével választjuk ki a telepítendő növényzetet, illetve a talajjavító keverék mellett segédanyagok (műtrágya, homok) hozzáadásával javítjuk a fedőréteg tápanyagértékét a növények számára.

A rekultivált területek esetében a telepített növényeket évente vizsgáljuk, és szükségszerűen felülvetjük, ültetjük. Az utógondozás során karbantartó kaszálással segítjük elő a növényzet szukcesszióját, ligeteket alakítunk ki, pótoljuk a tápanyagokat vagy rétegvastagítást végzünk. A rekultivált területeken újjáéledő növényzet élőhelyet biztosít rovarok, rágcsálók számára, amely a madarakat és nagyobb gerinceseket is odacsábítja.

A hulladékhasznosítási tevékenység a VII. sz. tározón történik, ezért természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek nem sérültek a kialakításakor, hiszen a természetes növényzetet a tározók évtizedekkel ezelőtti létrehozása számolta fel. Az itt folyó hulladékhasznosítási tevékenység segíti a tározók rekultivációját, mivel az előállított fedőanyagot helyben hasznosítjuk a vörösiszap tározók felszínének fedésére, megakadályozva ezzel a kiporzást. A fedés és a növénytelepítés kb. két évtizeddel ezelőtti kezdete óta a kiporzás mértéke és az ezzel érintett hatásterület mérete jelentősen csökkent, és folyamatosan csökken ma is.

„A Tatai Környezetvédelmi Zrt. által alkalmazott technológia szerint a komposztanyag kihelyezését követően a rekultivációs, hasznosítási folyamat utolsó fázisaként a helyi adottságok tükrében kialakított talajvédő gyeptársulás telepítése történik/történt a tározón. Az elvárásoknak megfelelően a gyep további biológiai lebontási folyamatokat indukál, illetve növeli a fedőréteg humuszkészletét, továbbá táplálékot és élőhelyet biztosít a fokozatosan betelepülő állatvilág számára. A tározóterületek teljes lefedése közben és után a Zrt. figyel a felhagyás utáni állapotokra. A tájba illesztéshez és az élővilág magasabb rendű, gerinces tagjainak védelmében szükséges kialakítaniuk a gyepkultúrában, foltszerűen, sziget jelleggel facsoportokat. A fás társulásokat a spontán megjelenő magoncok meghagyott állománya képezi. Ezen ligetek ápolása, karbantartása nem szükséges. Az esetlegesen megjelenő újabb sarjakat, magoncokat a rendszeres tisztító kaszálás elpusztítja.”

„A Tatai Környezetvédelmi Zrt. tározóin történő talajosodási folyamatokat követő vizsgálatok szerint a fedőréteg kialakítását követően a benne meginduló talajosodási folyamatok révén alkalmas élettérré válik a vegetáció számára.” (ELTE Környezettudományi Kooperációs Kutató Központjának részletes projektzáró szakmai jelentése a TKV Zrt. almásfüzitői tevékenységéről 71. és 72. oldal, 2007.)

Változtassunk életünk minőségén!

Tatai Környezetvédelmi Zrt.Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu