Jelentése: hulladékból termék előállítása talaj helyettesítésére.

A hulladékhasznosítási folyamat eredményeként természetes talaj kiváltására alkalmas rekultivációs fedőréteget állítunk elő.

Cégünk egyik fő tevékenysége a biológiai lebontással történő hulladékártalmatlanítás, melyet az általunk kifejlesztett ipari biodegradációval valósítunk meg, R3 alá sorolt kezelési kódú technológia alkalmazásával.

Egységes környezethasználati engedélyünk birtokában jogosultak vagyunk veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételére és hasznosítására. A kezelés során, a hatóságilag elismert, termett talajok pótlására is alkalmas fedőanyagot állítunk elő, melyet cégünk hatósági vizsgálattal KEMIX és REMIX néven termékké minősíttetett. Összetételük és szerkezetük alapján ezek a termékek alkalmazhatók rekultivációs célú talajcseréhez és növényvilág telepítéséhez, vagy akár gyenge minőségű földek tápanyag-szolgáltató képességének javítására.

A hulladékkezelés, azaz újrahasznosítás során, a beérkezett hulladékok megfelelő kezelésével, mesterséges úton érjük el a hosszú idő alatt megvalósuló természetes biológiai és kémiai folyamatok gyorsított, optimalizált lezajlását. A tevékenységet alapvetően az engedélyében meghatározott szerves és nem szerves összetételű hulladékok irányított kezelésével végezzük.

A telephelyre beérkező hulladékokból – halmazállapot szerinti szétválasztás után és az ismert kémiai összetétel alapján – a rekultivációs komposzt előállítása kezdődik meg. A vázszerkezet, porozitás és megfelelő összetétel kialakítása, továbbá a biológiai lebontás beindítása érdekében állítjuk össze a különböző paraméterű hulladékok keverékét.

 • A biodegradáció

  Biológiai lebontás alkalmazása hulladékhasznosításhoz

  A TKV által a vörösiszap-tározók pormentesítésére előállított és felhasznált fedőanyag természetes eredetű fedőanyagokat (termőtalajt) vált ki. A technológia célja egy új termék előállítása annak érdekében, hogy megfelelő összetételű, talajszerű tulajdonságokkal bíró (szerves anyag tartalom, vázszerkezet, szemcseméret, tápanyagok, ásványi anyagok stb.) fedőréteg keletkezzen, amely megfelel a növénytelepítés feltételrendszerének is.

  Az előállítandó fedőanyagnak meghatározott alkotó elemekkel kell rendelkeznie. Ilyen anyag önmagában nem létezik, ezt különféle komponensekből elő kell állítani. Ezek az alkotóelemek eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek, de ahhoz, hogy a termékben a kívánt összetétel alakuljon ki, megfelelő arányban kell felhasználni azokat.

  Bővebben

 • Hulladék, mint alapanyag

  A hulladékok használata, mint másodlagos nyersanyag kiemelt környezetvédelmi cél

  A TKV a vörösiszap tározók lefedéséhez egy olyan anyagot alkalmaz, amely helyettesíti a termőföldet, védve ezzel az értékes mezőgazdasági területeket. Ezt az anyagot hulladékokból állítjuk elő, amelyek a kezelést követően válnak alkalmassá a talaj helyettesítésére.

  A fedőréteg előállításához minőségi alapanyagokra van szükségünk, azaz olyan jellemzőjű hulladékokra, amelyek a folyamat végén a természetes talajhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkező anyag jön létre, amely alkalmas vegetáció telepítéséhez.

  A feldolgozott hulladék szerves és szervetlen anyagokból áll. A szerves anyagok a biodegradáció során lebomlanak, a szervetlen anyagok a készülő fedőanyag vázszerkezetét alkotják. A technológiában nem hasznosítható, kiválogatott hulladékot, göngyöleget feljogosított hasznosítóba vagy ártalmatlanítóba szállítjuk.

  Bővebben

 • Szakanyagok

  Minden a hulladékhasznosításról, rekultivációról, fedőanyagról

  ELTE részletes projektzáró szakmai jelentése a TKV Zrt. almásfüzitői tevékenységéről, 2007

  MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet és Nyíregyházi Főiskola MMFK Tájgazdálkodási és Vidékfejlesztési Tanszék: Potenciális kémiai stabilizáló szerek toxikus mobilitását csökkentő hatásának vizsgálata laboratóriumi talajinkubációs modellkísérletben (Talajvédelem különszám 187-194. oldal, 2008)

  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: Mit kell tudni a vörösiszapról? (A Kolontári katasztrófa kapcsán készült összefoglaló)

  Bővebben

Változtassunk életünk minőségén!

Tatai Környezetvédelmi Zrt.Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu