Biológiai lebontás alkalmazása hulladékhasznosításhoz

A TKV által a vörösiszap-tározók pormentesítésére előállított és felhasznált fedőanyag természetes eredetű fedőanyagokat (termőtalajt) vált ki. A technológia célja egy új termék előállítása annak érdekében, hogy megfelelő összetételű, talajszerű tulajdonságokkal bíró (szerves anyag tartalom, vázszerkezet, szemcseméret, tápanyagok, ásványi anyagok stb.) fedőréteg keletkezzen, amely megfelel a növénytelepítés feltételrendszerének is.

Az előállítandó fedőanyagnak meghatározott alkotó elemekkel kell rendelkeznie. Ilyen anyag önmagában nem létezik, ezt különféle komponensekből elő kell állítani. Ezek az alkotóelemek eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek, de ahhoz, hogy a termékben a kívánt összetétel alakuljon ki, megfelelő arányban kell felhasználni azokat.

 

A rekultivációs fedőanyagot úgynevezett biodegradációs eljárással alakítjuk ki. A rekultivációs fedőanyag egyik fontos összetevője a szerves és nem szerves hulladék. A beérkező hulladékból kiválogatjuk a folyamatban nem használható anyagokat (pl: kő, fémhulladék), és deponáljuk a más jellegű felhasználásig, vagy feljogosult hulladékkezelőnek adjuk át.

A talajképzési folyamat megvalósításához, a vázszerkezet, a porozitás és megfelelő összetétel, továbbá a biológiai lebontás beindítása érdekében állítjuk össze a különböző paraméterű hulladékok keverékét és oltóanyagot adunk hozzá. Az előkészített anyagot prizmákban tároljuk, továbbá a szikkasztás és a lebontáshoz szükséges levegőztetés érdekében meghatározott időnként áthalmozzuk. A talajképződési folyamat végén, kizárólag a hatóság által ellenőrzött rekultivációs fedőanyagot terítjük a vörösiszap felszínére.

A rekultivációs fedőanyag a természetes talaj legfontosabb összetevőit tartalmazza. A felhasznált hulladékok megfelelő kezelés, ellenőrzött biológiai és kémiai folyamatok révén válnak újra természetes alkotóelemmé. Az általunk felhasznált hulladékok ugyanazokra az anyagokra bomlanak le, amelyek a természetes talajban megtalálhatóak. Így az általunk előállított és hatóságilag folyamatosan ellenőrzött termék, mezőgazdasági talajok javítására is alkalmas lehet.

A talajosodási folyamatokról és a hulladék hasznosításának ezen lehetőségéről dr. Uzinger Nikolett a okleveles agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök, az MTA Talajbiológiai és -biokémiai Osztály osztályvezetője beszél.

 „A biodegradáció aerob vagy anaerob folyamat, melynek során a mikroorganizmusok feltárják és mineralizálják, vagyis a növények számára ismét felvehető szervetlen állapotba hozzák azokat a biogén elemeket, amelyek részt vesznek a szerves anyagok felépítésében, az energia raktározásában és transzportjában. A biodegradációt a biotechnológusok széles körben alkalmazzák a települési és termelési hulladékok komposztálásakor, szennyezett talajok, szennyvizek biológiai kezelése, tisztítása során.

A biotechnológia központi folyamata a mikroorganizmusok biodegradációs tevékenysége, melyhez az optimális körülményeket a technológia biztosítja: levegőztetés, hőmérséklet, nedvességtartalom, tápanyagellátás, adalékanyagok stb. (…) A szennyezőanyagok biodegradálhatóságának nagy szerepe van a környezeti kockázat csökkentésében." (MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet: Biodegradációs, komposztálás jellegű hulladékkezelési technológiák szakmai, tudományos alapjainak összefoglalása 28. oldal, 2011. február 14.)

 „A Tatai Környezetvédelmi Rt. technológiája tulajdonképpen a természetes folyamatok „lemásolásán”, modellezésén alapul. A különböző hulladékok és inert anyagok meghatározott arányú keveréke a talajok összetételére hasonlít. A különböző biodegradációs és talajosodási folyamatok analógok a természetben lezajló analóg folyamatokkal. Ennek köszönhetően lebomlanak a szerves szennyezőanyagok és hasznosulnak a bevitt (szerves és szervetlen) összetevők. A bomlási és mállási sor végén a természetes talajhoz hasonló kompozit anyag alakul ki.” (MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet: Biodegradációs, komposztálás jellegű hulladékkezelési technológiák szakmai, tudományos alapjainak összefoglalása 24. oldal, 2011. február 14.)

„A Tatai Környezetvédelmi Zrt. által végzett hulladékkezelési technológia hasznosításnak számít, ami prioritást élvez az egyéb ártalmatlanítási módokkal szemben. Az alkalmazott technológia IPPC szabályozás alatti tevékenység.” (ELTE Környezettudományi Kooperációs Kutató Központjának részletes projektzáró szakmai jelentése a TKV Zrt. almásfüzitői tevékenységéről 8. oldal, 2007.)

 

Változtassunk életünk minőségén!

Tatai Környezetvédelmi Zrt.Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu