Dr. Uzinger Nikolett, okleveles agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök, az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Talajbiológiai és -biokémiai Osztály osztályvezetője az interjúban beszél a Tatai Környezetvédelmi Zrt. által használt technológiáról. Uzinger Nikolett szerint a biológiai lebontással és vázképző anyagok felhasználásával előállított talajhelyettesítő anyag alkalmas lehet a természetes talajok kiváltására.

 

Uzinger Nikolett elmondja, hogy a technológia lényege az, hogy létrehoznak egy fedőréteget, amely különböző szerves és szervetlen hulladékokból áll, megfelelő arányban összekeverve. Utolsó lépésként egyfajta intenzifikáció történik mikrobiális oltóanyagokkal, hogy kapjunk egy egészet és hogy ne külön frakciókban jelenjenek meg az alapanyagok. Az így létrejött termék alkalmas lehet bizonyos talajfunkciók ellátására, ezt kihasználva hasznosítják a fedőréteget különböző tájsebek esetén. A különböző alapanyagokból létre kell hozni egy olyan harmadik terméket, amelyben az alapanyagok már nem különíthetők el. Egy adott közegben a szennyező anyagok típusa kétféle lehet. Vannak a szervetlenek, a fémek, nehézfémek, toxikus fémek és vannak a szervesek, amiknek a palettája sokkal szélesebb. A nehézfémek egy bizonyos csoportja egy megfelelő koncentráció felett válik toxikussá és az alatt pedig esszenciális. Vannak viszont olyan nehézfémek, amelyek kis koncentrációban is már toxikusak, ilyen például a higany vagy a kadmium. A szerves szennyezők esetében a határérték a fontos, egy bizonyos határérték fölött ne legyen a talajban. A biodegradációnak a szerves szennyeződések csökkentése mellett, a különböző szerves anyagok átalakulásában lehet szerepe. A szerves anyagnak nagyon fontos szerepe van természetes talajok, és az előállított fedőrétegek esetében is. Onnantól kezdve, ha a szerves anyag egy stabilabb formában van jelen, akkor ennek a bizonyos fedőrétegnek a pufferkapacitása nő, tehát ellenállóbb lesz a külső környezeti tényezőkkel szemben, illetve sokkal jobban tudja a visszamaradt nehézfémeket, szerves szennyezőket is hatástalanítani abban a közegben. A tájseb lefedésénél mérlegelni kell, nem lehet azt mondani, hogy nincs benne környezeti kockázat. A fedőréteg hasznosításának az eredményként egy passzív talajvédelmet hozunk létre, hiszen békén hagyjuk a természetes talajainkat és nem mozgatjuk őket olyan esetekben, amikor nem indokolt.

 

Változtassunk életünk minőségén!

Tatai Környezetvédelmi Zrt.Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu