A Tatai Környezetvédelmi Zrt. felkérésére, Dr. Csáki Ferenc, okleveles geológus, víz- és földtani közeg szakértő, munkatársaival minden részletre kiterjedően megvizsgálta az almásfüzitői vörösiszap tározókat határoló gátak műszaki állapotát. Az interjúban a szakértő az eredményekről beszél, melynek lényege: a gátrendszer minden szempontból biztonságos, még a térségben esetlegesen előforduló földrengéseknek is ellenáll.

 

Dr. Csáki Ferenc és szakértői csapata felmérte a gátak geofizikai, geotechnikai biztonságának állapotát, a gátállékonyság mutatóit, tovább megvizsgálták, hogy a terület szeizmológiai jellemzőinek megfelelően védettek-e a tározók.

A Tatai Környezetvédelmi Zrt. két körgáttal határolt lerakórendszert kezel. A 7-es lerakó területe 76,6 hektár, a lerakott vörösiszap mennyisége 8 422 000 köbméter. A lerakást 1970-ben kezdték és 1994-ben fejezték be. Ezen a területen vörösiszap lerakása 21 éve nem történt, a terület 81 %-ban rekultivált. A gátállékonyságot a biztonsági tényező fejezi ki, ami egy számított vagy feltételezett csúszási lap. Amennyiben megmozdul a gát, a csúszási lapon a csúszást előidéző és megállító tényezők hányadosa szerepel. Amennyiben ez a hányados 1,2-nél nagyobb, akkor az adott ponton a biztonsági tényező megfelelő. A vizsgálatokat a Budapesti Műszaki Egyetem akkreditált laborjában, az egyetem szakértői végezték. Már az első szakvélemény szerint a biztonsági tényezők minden esetben lényegesen nagyobbak, mint 1,2, tehát ez a gátrendszer biztonságos. 2014-2015-ben a Tatai Környezetvédelmi Zrt. a tározók biztonságba helyezésének vizsgálatára kérte fel dr. Csáki Ferencet és szakértői csapatát. A számításaikat előröl kellett kezdeniük, illetve elő kellett állítaniuk a dinamikus biztonsági tényező meghatározást, ahol figyelembe vették a 4,5-4,7-es erősségű földrengésveszélyt és a vízszintváltozást is.  2011. január 29-én 4,5-4,7-es erősségű földrengés volt a területen, a földrengés epicentruma a területtől 22 kilométerre volt. A hipocentrum, ahonnan kirobbant a földrengés, 5 kilométer mélyen volt. A mérések eredményeit a Magyar Tudományos Akadémia Szeizmológiai Intézete, illetve az Európai Mediterrán Szeizmológiai Intézete is megerősítette. A gátak állták a rengést. 

Változtassunk életünk minőségén!

Tatai Környezetvédelmi Zrt.Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu